Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Sữa Mộc Châu đặt kế hoạch lãi 344 tỷ năm 2022

Sữa Mộc Châu đặt kế hoạch lãi 344 tỷ năm 2022

Cho năm 2022, CTCP Giống Bò sữa Mộc Châu (UPCoM: MCM) đề ra kế hoạch doanh thu thuần 3,122 tỷ đồng và lãi sau thuế 343.5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6.7% và 7.6%.

MCM đem về 2,926 tỷ đồng năm 2021, tăng 3.6% so 2020 và thực hiện 95% kế hoạch. Lãi sau thuế 319 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước và hoàn thành kế hoạch 2021.

Với kết quả đạt được, MCM sẽ trả cổ tức năm 2021 tỷ lệ 25% (1 cp nhận 2,500 đồng) như kế hoạch. Công ty đã tạm ứng 10% (tháng 12/2021), phần còn lại 15% sẽ thanh toán trong thời gian tới, tương ứng số tiền 165 tỷ đồng. Lãi sau thuế chưa phân phối còn lại ở mức 14.4 tỷ đồng.

Cho năm 2022, MCM đề ra kế hoạch doanh thu thuần 3,122 tỷ đồng và lãi sau thuế 343.5 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 6.7% và 7.6%.


Nguồn: MCM

HĐQT dự kiến trình cổ đông phương án trả cổ tức năm 2022 tối thiểu 50% lãi sau thuế.

Lịch sử chia cổ tức của MCM

Nguồn: HVĐTFinance

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của MCM sẽ diễn ra ngày 30/03 theo hình thức trực tuyến.

Duy Na

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED