Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Thoái vốn công ty con giúp YEG tránh án hủy niêm yết bắt buộc

Thoái vốn công ty con giúp YEG tránh án hủy niêm yết bắt buộc

CTCP Tập đoàn Yeah1 (HOSE: YEG) có khoản thu tài chính đến 360 tỷ đồng trong quý 4/2021. Nhờ đó cả năm, Công ty lãi ròng 17 tỷ đồng (năm 2020 lỗ 182 tỷ đồng).

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và năm 2021 của YEG
Đvt: Tỷ đồng

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của YEG

YEG vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2021 với doanh thu thuần 248 tỷ đồng, giảm 29% so cùng kỳ. Lãi gộp đạt 48 tỷ đồng (cùng kỳ kinh doanh dưới giá vốn).

Nổi bật trong bảng kết quả hoạt động kinh doanh của YEG là khoảnthu tài chính cao đến 360 tỷ đồng, đến từ việc thoái vốn công ty con. Lãi đột biến giúp chuyển lỗ sang có lãi 276 trong quý 4 năm nay.

Nhờ đó, YEG tránh cảnh thua lỗ năm 2021 (lỗ 259 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm). Công ty báo doanh thu lũy kế 1,125 tỷ đồng, giảm 8% và lãi ròng đạt gần 17 tỷ đồng (năm 2020 lỗ 182 tỷ đồng). Khoản thu tài chính đạt 378 tỷ đồng, trong đó việc thoái vốn công ty con đem về 372 tỷ đồng.

Thuyết minh doanh thu tài chính năm 2021 của YEG

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của YEG

YEG đã thoái vốn sở hữu tại 2 công ty con Yeah1 Edigital và CTCP Truyền thông ON+ và 4 công ty con gián tiếp CTCP Netlink Online Coporation, Công ty TNHH Truyền thông Trực tuyến Netlink Việt Nam, CTCP Yeah1 Publishing, Công ty TNHH Trung tâm Nội dung số.

Danh sách các công ty con của YEG tại 31/12/2021

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2021 của YEG

Thoát được chuỗi thua lỗ 3 năm liên tiếp, YEG tránh được án hủy niêm yết bắt buộc.

YEG lỗ liên tiếp 2 năm 2019 – 2020

Tại 31/12/2021, doanh nghiệp truyền thông sở hữu quy mô tài sản 1,380 tỷ đồng, đi ngang sau 1 năm. Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh còn âm gần 65 tỷ đồng, cải thiện hơn con số âm 428 tỷ đồng năm trước.

Nhiều biến động cổ đông lớn

Bên cạnh tình hình kinh doanh, điểm đáng chú ý tại YEG là sóng thoái vốn của các cổ đông lớn và cổ đông nội bộ.

Cổ đông lớn Trần Uyên Phương đã ròng rã bán tổng cộng 6 triệu cp YEG từ tháng 4 đến tháng 7/2021, hạ sở hữu xuống chỉ còn 2.51%. Tuy nhiên đến ngày 10/01/2022, bà Phương mua vào lại 3.7 triệu cp, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 14.33%. Đây là lượng cổ phiếu do Chủ tịch HĐQT Nguyễn Ảnh Nhượng Tống bán ra (3.7 triệu cp), theo đó ông Tống hạ sở hữu xuống còn 4 triệu cp (12.9%).

Không chỉ Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Đào Phúc Trí cũng thực hiện bán cổ phiếu. Cụ thể ngày 27/12/2021, ông Trí bán ra 1.15 triệu cp, tỷ lệ sở hữu còn 1.1%.

Mới nhất, cổ đông lớn DFJ VinaCapital Venture Investment Ltd (DFJV) đăng ký bán toàn bộ hơn 3 triệu cp YEG từ ngày 22/02-23/03/2022 để cơ cấu danh mục. Giao dịch sẽ thực hiện theo phương thức thỏa thuận.


Nguồn: HVĐTFinance

Thị giá YEG tăng trần 2 phiên liên tiếp 16-17/02, lên 21,900 đồng/cp.

Diễn biến thị giá YEG từ đầu năm 2022

Duy Na

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED