Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN) chốt danh sách cổ đông 135 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2020

Tỷ lệ chi trả 5,7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 570 đồng.

Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP (Vinapharm – mã chứng khoán DVN) đã thống nhất thông qua việc dự kiến chi trả cổ tức còn lại năm 2020 cho cổ đông theo đề xuất của Tổng Giám đốc công ty.

Danh sách cổ đông nhận cổ tức sẽ được chốt vào ngày 23/3 tới đây. Tỷ lệ chi trả 5,7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận về 570 đồng. Thời gian thanh toán 25/4/2022. Như vậy với 237 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Tổng công ty Dược Việt Nam sẽ chi khoảng 135 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2021 doanh thu Vinapharm đạt 4.875 tỷ đồng, giảm 8,2% so với năm 2020. Trừ các chi phí khác, lợi nhuận sau thuế đạt 216 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ nhưng cũng mới chỉ hoàn thành 97% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm.

Tính đến 31/12/2021 Vinapharm còn 691 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Ngoài ra công ty còn 243 tỷ đồng trong quỹ đầu tư phát triển và gần 58 tỷ đồng vốn khác thuộc chủ sở hữu.

Tổng Công ty Dược Việt Nam (DVN) chốt danh sách cổ đông 135 tỷ đồng trả cổ tức còn lại năm 2020 - Ảnh 1.Tổng công ty Dược Việt Nam (DVN) báo lãi 216 tỷ đồng cả năm, đi ngang so với cùng kỳ
https://cafef.vn/tong-cong-ty-duoc-viet-nam-dvn-chot-danh-sach-co-dong-135-ty-dong-tra-co-tuc-con-lai-nam-2020-20220315093027495.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED