Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

TOS chốt quyền tạm ứng cổ tức 2021, tỷ lệ 25%

TOS chốt quyền tạm ứng cổ tức 2021, tỷ lệ 25%

Ngày 30/03/2022, CTCP Dịch vụ biển Tân Cảng (UPCoM: TOS) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức 2021 và tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 29/03/2021.

Cụ thể, TOS chốt quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền, tỷ lệ 25%/cp (tương ứng 01 cp được nhận 2,500 đồng). Thời gian thanh toán vào ngày 08/04/2022.

Với 26.8 triệu cp đang lưu hành, ước tính TOS sẽ phải chi gần 67 tỷ đồng để thanh toán cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Bên cạnh đó, Dịch vụ biển Tân Cảng dự kiến sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 28/04, tại TP.HCM

Diễn biến giá cổ phiếu TOS từ ngày giao dịch đầu tiên trên UPCoM đến nay

Trên thị trường, giá cổ phiếu TOS chốt phiên sáng 15/03 ở mức 55,700 đồng/cp, tăng 74% so với phiên giao dịch đầu tiên trên UPCoM (08/09/2021).

Về hoạt động kinh doanh, lũy kế cả năm 2021, TOS đạt 1,438 tỷ đồng doanh thu thuần và 152 tỷ đồng lợi nhuận ròng lần lượt tăng 9% và 10% so cùng kỳ.

Với lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ gần 131 tỷ đồng, TOS đã hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Tổng tài sản của TOS vào cuối năm 2021 tăng 19% so với đầu năm, đạt gần 2,172 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền gấp 2.7 lần đầu năm, đạt hơn 227 tỷ đồng.

Tổng các khoản phải thu chiếm 30% tổng tài sản, giá trị hơn 641 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản phải thu ngắn hạn từ các khách hàng hơn 461 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm.

Nợ phải trả hơn 1,200 tỷ đồng, chiếm 55% tổng nguồn vốn. Trong đó, chủ yếu là dư nợ vay ngắn hạn gần 230 tỷ đồng và dư nợ vay dài hạn hơn 557 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 11% so với đầu năm.

Khang Di

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED