Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 90 triệu đồng

Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 90 triệu đồng
Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 90 triệu đồng

Vietstock – Vi phạm công bố thông tin, một cá nhân bị phạt 90 triệu đồng

Ngày 22/12/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đinh Văn Quân.

Theo đó, ông Quân bị phạt tiền tổng cộng 90 triệu đồng vì không công bố thông tin khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng và khi không còn là cổ đông lớn cũng như không báo cáo khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu.

Cụ thể, từ ngày 26/02/2019 đến ngày 06/05/2019, ông Đinh Văn Quân đã thực hiện các giao dịch mua bán cổ phiếu SHI của CTCP Quốc tế Sơn Hà nhưng không công bố thông tin, báo cáo khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của một công ty đại chúng, khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu vượt quá các ngưỡng 1% và khi không còn là cổ đông lớn.

Khang Di

Theo investing.com 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED