Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Vinaconex 9 (VC9) vừa bị HNX lưu ý huỷ niêm yết sau nhiều nỗ lực điều chỉnh BCTC

Theo đó, thông báo từ Sở cho biết đang lưu ý việc cổ phiếu VC9 có khả năng bị huỷ niêm yết. Sự cố này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VC9 đang rò rỉ “game” thâu tóm, chủ mới của VC9 là nhóm DNP của đại gia Vũ Đình Độ.

Ngày 20/1/2022, SGDCK Hà Nội (HNX) đã nhận được BCTC quý 4/2021 của Vinaconex 9 (VC9), tổng lỗ luỹ kế của Công ty đã vượt quá vốn điều lệ thực góp tại ngày 31/12/2021 trong BCTC quý 4/2021.

Như vậy, căn cứ điểm e khoản 1 Điều 120 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định cổ phiếu công ty đại chúng bị huỷ niêm yết khi: “Kết quả SXKD thua lỗ 3 năm liên tục hoặc tổng số lỗ luỹ kế vượt quá vốn điều lệ thực góp hoặc vốn chủ sở hữu âm trong BCTC kiểm toán năm gần nhất trước thời điểm xem xét”.

Theo đó, thông báo từ Sở cho biết đang lưu ý việc cổ phiếu VC9 có khả năng bị huỷ niêm yết.

Mới đây, trong thông báo lấy ý kiến cổ đông mới đây, VC9 đưa ra Tờ trình số 58 sửa đổi Tờ trình số 57. Trong đó, Công ty dự kiến giảm Thặng dư vốn cổ phần 34,8 tỷ đồng; Giảm Quỹ đầu tư phát triển 21,8 tỷ đồng; Giảm lợi nhuận sau thuế chưa phân phối âm 56,6 tỷ đồng.

Nếu được thông qua, lỗ luỹ kế của VC9 sẽ giảm từ mức 164 tỷ xuống còn 107 tỷ đồng. Theo đó, Công ty sẽ không bị huỷ niêm yết bắt buột do lỗ luỹ kế chưa vượt vốn chủ là 120 tỷ đồng.

Trước đó, tại tờ trình số 57 về việc điều chỉnh số liệu BCTC và một số tài liệu liên quan. Chi tiết, trên cơ sở xem xét lại ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên BCTC kiểm toán độc lập năm 2019, đơn vị kiểm toán độc lập nêu ý kiến ngoại trừ: “Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương úng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 29,5 tỷ đồng theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam”.

Tương tự, trong BCTC kiểm toán năm 2020 cũng được đơn vị kiểm toán đánh giá: “Trong năm, Công ty chưa ghi nhận đầy đủ giá vốn hàng bán tương ứng với doanh thu đã ghi nhận của một số công trình xây dựng với số tiền 111 tỷ đồng theo các quy định kế toán hiện hành ở Việt Nam”.

Theo đó, Công ty đã giao cho các bộ phận kiểm tra, đối chiếu lại giá vốn bán hàng 2019 và 2020, qua đó phát hiện 1 số thiếu sót nên VC9 đã phối hợp với đơn vị kiểm toán để thống nhất điều chỉnh số liệu cụ thể: Giá vốn hàng bán năm 2019 bị ghi nhận thiếu khoảng 59,45 tỷ đồng, Giá vốn hàng bán năm 2020 bị ghi nhận thiếu gần 86 tỷ đồng.

Sau khi rà soát và đánh giá lại, HĐQT xin ý kiến thông qua việc điều chỉnh số liệu, trích lập dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2019 là 255 triệu đồng và trích dự phòng nợ quá hạn thanh toán và khó thu hồi năm 2020 là 101 triệu đồng.

Việc hồi tố giá vốn hàng bán tăng vọt và trích lập dự phòng các khoản nợ khó đòi vào chi phí quản lý doanh nghiệp đã khiến kết quả kinh doanh năm 2019, 2020 của VC9 cũng phải điều chỉnh theo. Cụ thể, năm 2019, VC9 đang lãi 910 triệu đồng thì sau điều chỉnh đã lỗ ròng gần 59 tỷ đồng. Năm 2020, VC9 ghi nhận lỗ ròng từ 21 tỷ đồng (trước hồi tố) lên 107 tỷ đồng (sau hồi tố).

Do ghi nhận lỗ lớn trong 2 năm 2019 và 2020, lỗ lũy kế chưa phân phối tại thời điểm cuối năm 2020 là 165,6 tỷ đồng, vượt vốn góp của chủ sở hữu (120 tỷ đồng). Sang năm 2021, VC9 ghi nhận doanh thu thuần 210 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí, lãi ròng VC9 đạt 1,7 tỷ đồng.

Vinaconex 9 (VC9) vừa bị HNX lưu ý huỷ niêm yết sau nhiều nỗ lực điều chỉnh BCTC - Ảnh 1.

Sự cố này diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VC9 đang rò rỉ “game” thâu tóm. Cuối năm 2017, Vinaconex (VCG) đã bán ra 2,19 triệu cổ phần VC9, giảm tỷ lệ sở hữu tại VC9 từ 55,75% xuống chỉ còn 36,94% vốn. Tới tháng 11/2021, VCG đã thoái toàn bộ 4,32 triệu số cổ phần VC9 còn lại.

Số cổ phần VCG bán ra bằng đúng số cổ phần hai cổ đông lớn mới sở hữu là ông Nguyễn Minh Quang và ông Trần Mạnh Hiếu. Theo nguồn tin của Viettimes, chủ mới của VC9 là nhóm DNP của ông Vũ Đình Độ. Đại diện của nhóm này thực tế đã tiếp nhận quyền quản trị, điều hành VC9 thay cho các đại diện của VCG kể từ quý 3/2021 – trước cả khi VC9 ra tin chính thức về việc thay đổi nhân sự ở HĐQT và Ban điều hành.

Vinaconex 9 (VC9) vừa bị HNX lưu ý huỷ niêm yết sau nhiều nỗ lực điều chỉnh BCTC - Ảnh 2.Hồi tố giá vốn dẫn tới thua lỗ lớn, Vinaconex 9 vừa xin ý kiến điều chỉnh BCTC để né án huỷ niêm yết bắt buộc
https://cafef.vn/vinaconex-9-vc9-vua-bi-hnx-luu-y-huy-niem-yet-sau-nhieu-no-luc-dieu-chinh-bctc-20220315104639357.chn

Theo Cafef


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED