Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

VND và NLG vào FTSE ETF trong đợt review tháng 3/2022?

VND và NLG vào FTSE ETF trong đợt review tháng 3/2022?

Ông Nguyễn Vũ Luân – Trưởng phòng Môi giới VNDirect dự báo tại kỳ review quý 1/2022, Fubon VietNam ETF sẽ thêm DIG và loại VHC. Đối với FTSE ETF, quỹ có thể thêm VND và NLG.

FTSE ETF

Quỹ FTSE ETF sẽ công bố danh mục review vào ngày 04/03 và dự kiến kết thúc vào 18/03. Theo ông Luân, 2 cổ phiếu VNDNLG có thể được thêm vào và không có cổ phiếu bị loại ra trong kỳ review này, đối với trường hợp APH cũng có thể bị loại nếu giá không được cải thiện trước khi FTSE chốt số liệu do tiệm cận ngưỡng vốn hoá bị loại. Quỹ FTSE đang có tài sản 377.7 triệu USD sẽ thêm mới VND (+2.1 triệu cp) và NLG (+1.9 triệu cp) nâng tổng số cổ phiếu VN trong danh mục lên 28 mã.

Dự báo review danh mục FTSE ETF kỳ tháng 3/2022

Nguồn: Ông Nguyễn Vũ Luân

VNM ETF

Quỹ VNM ETF sẽ công bố danh mục review vào ngày 11/03 và kết thúc vào 18/03. Dữ liệu cho thấy cổ phiếu CEO và PVD có thể được thêm vào trong kỳ review này và không loại ra cổ phiếu nào. Ngoài CEO, PVD, các cổ phiếu khác như DXG, DBC, HUT, FTS… nếu tiếp tục cải thiện về giá thì vẫn có thể được thêm vào rổ chỉ số. Dự kiến, quỹ VNM ETF đang có tài sản 549.2 triệu USD sẽ thêm vào CEO (+1.6 triệu cp) và PVD (+1.8 triệu cp).

Dự báo review danh mục VNM ETF kỳ tháng 3/2022

Nguồn: Ông Nguyễn Vũ Luân

Fubon VietNam ETF

Fubon VietNam ETF chốt dữ liệu vào ngày 18/02 và dự kiến sẽ kết thúc review vào ngày 18/03 tới đây. Theo số liệu đến ngày 18/02 thì quỹ có thể thêm vào DIG và loại ra VHC, nguyên nhân do DIG đã vào top 20 cổ phiếu của FTSE FM VN Index nên sẽ được thêm vào và VHC là cổ phiếu có xếp hạng thấp nhất sẽ bị loại trong kỳ review này. Hiện tại, quỹ Fubon VietNam ETF đang có tài sản 509.8 triệu USD và có thể mua vào 3.8 triệu cp DIG và loại ra 803 ngàn cp VHC. Bên cạnh đó VIC và MSN sẽ bị bán ra do vượt giới hạn tỷ trọng 10%.

Dự báo review danh mục Fubon Vietnam ETF kỳ tháng 3/2022

Nguồn: Ông Nguyễn Vũ Luân

Xuân Nghĩa

FILI

Theo Viet stock.vn


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED