Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tp.HCM kiến nghị Chính phủ khẩn trương thống nhất nguồn vốn để thực hiện dự án Vành đai 3

13:50 Ngày 14/9/2021

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, Tp.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, chỉ đạo các địa phương về việc huy động vốn ngân sách (Trung ương và địa phương) tham gia dự án. Đồng thời thống nhất cơ quan chủ trì báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án và cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.

Tp.HCM kiến nghị Chính phủ khẩn trương thống nhất nguồn vốn để thực hiện dự án Vành đai 3

Theo Fortune

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED