Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

Tp.Thủ Đức giải quyết 5 vấn đề trong quy hoạch

14:30 Ngày 9/9/2021

Mới đây, UBND Tp.HCM có tờ trình gửi Thủ tướng về việc thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) đến năm 2040.

Tp.Thủ Đức giải quyết 5 vấn đề trong quy hoạch

Theo Forbes

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED