Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

VNM ETF thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS trong kỳ cơ cấu quý 3/2021

11:25 Ngày 11/9/2021

Sau kỳ cơ cấu này, tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục MVIS Vietnam Index sẽ tăng lên 73,8%, tăng 4,6% so với kỳ cơ cấu trước và tăng 2,7% so với ngày 11/9. Ước tính VNM ETF sẽ mua thêm khoảng 15,13 triệu USD (~344 tỷ đồng) cổ phiếu Việt Nam trong kỳ cơ cấu này.

VNM ETF thêm mới 9 cổ phiếu Việt Nam, bao gồm THD, SAB, DGC, KDC, DIG, VND, DPM, PVS, SHS trong kỳ cơ cấu quý 3/2021

Theo Forbes

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED