Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư

VNM, SBT, API, APG, NED, NLG, NTL, VKC, HAH, VSC, DHA, TIX, CDC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

19:30 Ngày 18/9/2021

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

VNM, SBT, API, APG, NED, NLG, NTL, VKC, HAH, VSC, DHA, TIX, CDC: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): F&N Dairy Investments Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch F&N Dairy sở hữu 369.752.859 cp (tỷ lệ 17,69%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/9 đến 21/10/2021.

Theo Forbes

Xem thêm: 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED