Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


74 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE trong quý 2

08/04/2021 09:45

 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HM:HCM) (HOSE) thông báo danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2021.

 

74 mã không được giao dịch ký quỹ trên HOSE trong quý 2

Theo đó, danh sách mà HOSE đưa ra, ngoài những mã cổ phiếu có thời gian niêm yết dưới 6 tháng thì phần lớn là các cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo, kiểm soát và lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là con số âm… Danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 2/2021 có 74 mã gồm:

14 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: AAT, ADG, BKG, FUEMAV30, LPB (HM:LPB), MIG, MSB, OCB, SSB, SVD, TDP, TNH, VCA (HM:VCA), VIB

12 mã thuộc diện kiểm soát gồm: CIG, DTL, LCM, MCG, OGC, PTC, PTL, PXI, PXS, PXT, RIC, TTF

33 mã thuộc diện cảnh báo gồm: AAM, AGR (HM:AGR), DAH, DHM, DLG, DTA, DXG (HM:DXG), DXV, FTM, GTN (HM:GTN), HAG (HM:HAG), HAS, HID, HNG (HM:HNG), HOT, JVC, LAF, LEC, MHC, NVT, PIT, POM (HM:POM), QBS, SII (HM:SII), SMA, TCR, TDH, TGG, TS4, VNS (HM:VNS), VIS, VOS và YEG (HM:YEG)

 

2 mã thuộc diện tạm ngừng giao dịch: ATG, CLG

2 mã thuộc diện báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng năm 2020 được soát xét có ý kiến không phải là ý kiến chấp thuận toàn phần của tổ chức kiểm toán: BVH (HM:BVH), BHN (HM:BHN)

8 mã thuộc diện lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất soát xét 6 tháng đầu năm 2020 là con số âm: HVN (HN:HVN), FDC, LGL, SJF, STG, TNT (HM:TNT), TTE, UDC

2 mã thuộc BCTC hợp nhất năm 2020 được kiểm toán có ý kiến không phải là ý kiến chấp nhận toàn phần của tổ chức kiểm toán: HU1; HU3

1 mã thuộc diện nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật thuế: CRE

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: