Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Agribank báo lợi nhuận vượt 3% kế hoạch năm 2020

14/01/2021

 

Theo báo cáo đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Ngân hàng ghi nhận lợi nhuận đạt 12,869 tỷ đồng, vượt 3% kế hoạch cả năm.

 

Từ tháng 4/2020, Agribank có 07 lần giảm lãi suất cho vay, trong đó 04 lần giảm đối với các lĩnh vực ưu tiên; 09 lần giảm phí dịch vụ và thực hiện có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Chỉ thị 02/CT-NHNN và Thông tư 01 của NHNN với tổng dư nợ trên 38,000 tỷ đồng. Trong đó cơ cấu lại nợ trên 33,000 tỷ đồng và miễn, giảm lãi trên 5,000 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Agribank đã thực hiện cho vay mới đối với các khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19 doanh số gần 120,000 tỷ đồng trong đó cho vay theo chương trình ưu đãi lãi suất đạt hơn 74,000 tỷ đồng.

 

Agribank báo lợi nhuận năm 2020 vượt 3% kế hoạch

Kết quả thực hiện, tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Agribank đạt gần 1.57 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1.45 triệu tỷ đồng.

Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1.21 triệu tỷ đồng, trong đó gần 70% dư nợ dành cho đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Agribank xử lý thu hồi nợ xấu theo Nghị quyết 42 lớn nhất trong hệ thống, đạt 186% kế hoạch. Tăng trưởng tín dụng năm 2020 đạt trên 8%.

 

Tại kỳ họp lần thứ 9, khóa XIV, Quốc hội  đã nhất trí bổ sung tối đa 3,500 tỷ đồng vốn điều lệ cho Agribank, để Agribank đầu tư sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, tăng lợi nhuận và doanh thu, nộp thuế cho ngân sách Nhà nước.

Lợi nhuận năm 2020 đạt gần 13 ngàn tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch NHNN giao, đảm bảo các tỷ lệ an toàn hoạt động.

 

Xem thêm: