Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


API: Kho dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,1 triệu thùng trong tuần trước

 11/11/2020

 

Tồn kho dầu thô của Mỹ đã giảm vào tuần trước, theo dữ liệu của Viện dầu mỏ Mỹ.

 

Kho lưu trữ dầu thô của mỹ giảm 5,1 triệu thùng trong tuần trước

Dự trữ dầu thô của Mỹ giảm 5,1 triệu thùng trong tuần trước, theo ước tính do Viện Dầu mỏ Mỹ công bố hôm thứ Ba, nhiều hơn so với ước tính giảm 900.000 thùng. Đây là lần giảm lớn thứ 2 liên tiếp của kho dự trữ, sau khi giảm 8 triệu thùng vào tuần trước nữa.

Dầu thô WTI tương lai, tiêu chuẩn cho dầu của Mỹ, tăng 3,65%, lên 41,77USD. Dầu Brent tăng 3,8%, lên trên 44USD.

 

Xem thêm:


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED