Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


ATG đối diện với án hủy niêm yết

13/04/2021 08:15

 

Sau khi công bố BCTC kiểm toán năm 2020 với việc bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ý kiến, ngày 12/04, CTCP An Trường An (HOSE: ATG) đã có giải trình về sự việc này.

 

Trước đó, trong BCTC kiểm toán hợp nhất của ATG, kiểm toán viên đã nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục của Công ty dựa trên cơ sở tại thời điểm 31/12/2020, lỗ lũy kế của Công ty đã ghi nhận gần 36 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn gần 45 tỷ đồng. Dẫn đến Công ty thiếu hụt vốn lưu động để thanh toán các khoản nợ đến hạn. Trong khi đó, các khoản nợ quá hạn thanh toán của ATG đã gần 53 tỷ đồng, bao gồm các khoản phải trả nhà cung cấp, gốc vay và lãi vay phải trả cùng các khoản phải trả khác.

 

ATG đối diện với án hủy niêm yết

Ngoài ra, đơn vị kiểm toán cũng không xác định được tính chính xác và giá trị có thể thu hồi của các khoản phải thu tại thời điểm 31/12/2020 do số dư khoản phải thu khách hàng của Công ty ghi nhận gần 17 tỷ đồng, khoản trả trước cho người bán gần 55 tỷ đồng, khoản phải thu khác hơn 18 tỷ đồng nhưng số dư dự phòng đã trích lập cho các khoản phải thu này chỉ gần 28 tỷ đồng.

Đối với các khoản phải trả, ATG cũng bị nghi ngờ về tính đầu đủ, chính xác và nghĩa vụ thanh toán khi số dư khoản phải trả người bán ngắn hạn và số dư phải trả khác ghi nhận tổng cộng hơn 39 tỷ đồng.

 

Hai dự án đã dừng thi công của ATG gồm dự án Thủy Sơn trang và dự án KCN Sơn Mỹ có tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang tại ngày 31/12/2020 đạt gần 61 tỷ đồng cũng bị kiểm toán viên đưa vào cơ sở cho việc từ chối đưa ra ý kiến do không đủ bằng chứng để chứng minh khả năng mang lại lợi ích kinh tế trong tương lai cũng như khả năng thu hồi vốn của hai dự án này.

Về phía ATG, Công ty này giải trình vẫn đang tiến hành việc thu hồi nợ xấu và các khoản đầu tư thiếu hiệu quả có thời gian kéo dài để đảm bảo dòng tiền hoạt động trong tương lai. Ngoài ra, ban lãnh đạo ATG cũng cam kết sẽ hỗ trợ nguồn tài chính để Công ty có thể tiếp tục hoạt động. Trong các tháng đầu năm 2021, ATG cho biết Công ty đã thu xếp được nguồn tài chính thanh toán nợ vay ngân hàng và nợ thuế.

 

Trước khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán, ATG đã 2 lần bị Sở GDCK TP.HCM (HM:HCM) (HOSE) nhắc nhở chậm nộp báo cáo kiểm toán.Theo BCTC năm 2020, cả năm vừa rồi ATG không ghi nhận bất cứ doanh thu gì nhưng vẫn phát sinh chi phí tài chính và quản lý nên dẫn đến khoản lỗ ròng gần 13 tỷ đồng. Tính đến cuối năm 2020, Công ty đã lỗ lũy kế gần 37 tỷ đồng.

Như vậy, với việc thua lỗ trong 3 năm liên tiếp cùng với việc bị đơn vị kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến trong báo cáo tài chính gần nhất, theo quy định cổ phiếu ATG sẽ phải đối mặt với việc hủy niêm yết trên sàn HOSE.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: