Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Hologic: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

5/11/2020

 

Hologic báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.07 với doanh thu $1.35B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.23 với mức doanh thu là $1.12B. .

Cổ phiếu Hologic đạt được 1.13% và được giao dịch ở mức $74.58 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Hologic: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Hologic công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này

Vào 13/10/, J&J báo cáo EPS quý ba là $2.2 cùng với doanh thu $21.08B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.98 với mức doanh thu dự kiến là $20.2B.

Lợi nhuận của Pfizer cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 27/10/, với EPS quý ba là $0.72 cùng với doanh thu đạt được là $12.13B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $0.71 cùng với doanh thu là $12.31B

 

Xem thêm:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED