Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Intel: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

23/04/2021 03:05

 

Intel báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Báo cáo Intel: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.39 với doanh thu $19.67B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.14 với mức doanh thu là $17.78B. .

Intel công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

Vào 15/4/, Taiwan Semiconductor báo cáo EPS quý đầu tiên là $0.9497 cùng với doanh thu $12.77B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.9247 với mức doanh thu dự kiến là $12.78B.

Lợi nhuận của Danaher cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý đầu tiên là $2.52 cùng với doanh thu đạt.

 

-The Wall Street Journal-

 

Xem thêm: