Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Intuit: lợi nhuận, doanh thu thấp hơn trong Q2

24/2/2021  9:11

 

Intuit báo cáo lợi nhuận quý hai thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu giảm so với dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.68 với doanh thu $1.58B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự đoán EPS là $0.9863 với mức doanh thu là $1.76B. 

 

Báo cáo Intuit: lợi nhuận, doanh thu thấp hơn trong Q2

Intuit công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

Vào 27/1/, Apple báo cáo EPS quý đầu tiên là $1.68 cùng với doanh thu $111.44B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.42 với mức doanh thu dự kiến là $103.27B.

Lợi nhuận của Microsoft cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 26/1/, với EPS quý hai là $2.03 cùng với doanh thu đạt được là $43.08B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.64 cùng với doanh thu là $40.22B.

 

-The New York Times (USA)-

 

Xem thêm: