Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo không đúng hạn, 2 cá nhân bị xử phạt

10/04/2021 10:30

 

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Văn Thư và ông Trần Mạnh.

 

Ngày 07/04/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Phạm Văn Thư số tiền 12.5 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.

Cụ thể, ông Phạm Văn Thư – Phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà Cao Cường (UPCoM: SCL) đăng ký mua 30,000 cp SCL từ ngày 08-30/07/2020, và đã thực hiện giao dịch mua 21,800 cp SCL trong thời gian này. Đến ngày 07/08/2020, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của cá nhân này.

 

Báo cáo không đúng hạn, 2 cá nhân bị xử phạt

Trước đó, ngày 05/04/2021, Thanh tra UBCKNN ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trần Mạnh.

Ông Trần Mạnh bị phạt tổng cộng 20 triệu đồng vì đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký. Ông Mạnh đăng ký mua 20,000 cp NQN từ ngày 07/08-05/09/2018 (khớp lệnh mua 3,100 cp NQN), đến ngày 11/09/2018, HNX nhận được báo cáo kết quả giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Mạnh. Lần 2, ông Mạnh đăng ký mua 50,000 cp NQN từ ngày 26/09-25/10/2018 (khớp mua 500 cp vào ngày 12/10/2018), đến ngày 13/11/2018, HNX mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch và lý do không thực hiện hết khối lượng đăng ký của ông Mạnh.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: