Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Lam Research: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

 

Lam Research báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $5.67 với doanh thu $3.18B. Kỳ vọng EPS là $5.2 với mức doanh thu là $3.11B. 

 

Cổ phiếu Lam Research đạt được 0.87% và được giao dịch ở mức $370.00 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Lam Research công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Tư liệu Sản xuất trong tháng này.

 

Báo cáo Lam Research: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

Vào 14/10/, ASML ADR báo cáo EPS quý ba là $2.99 cùng với doanh thu $4.65B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.64 với mức doanh thu dự kiến là $4.36B.

Lợi nhuận của Lockheed Martin cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý ba là $6.25 cùng với doanh thu đạt được là $16.5B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $6.09 cùng với doanh thu là $16.1B.

 

Xem thêm: