Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Lam Research: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

28/1/2021  9:00

 

Lam Research báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $6.03 với doanh thu $3.46B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự đoán EPS là $5.69 với mức doanh thu là $3.33B. .

Cổ phiếu Lam Research đạt được 0.66% và được giao dịch ở mức $519.29 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Lam Research: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Lam Research công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Tư liệu Sản xuất trong tháng này.

Vào 20/1/, ASML ADR báo cáo EPS quý bốn là $3.91 cùng với doanh thu $5.15B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.97 với mức doanh thu dự kiến là $4.49B.

Lợi nhuận của Boeing thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 4, với EPS quý bốn là $-15.25 cùng với doanh thu đạt được là $15.3B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $-1.6 cùng với doanh thu là $15.03B.

 

-The New York Times (USA)-

 

Xem thêm: