Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Lockheed Martin: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q4

27/01/2021  10:52

 

Lockheed Martin báo cáo lợi nhuận quý bốn thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $6.38 với doanh thu $17.03B. Các chuyên gia phân tíc trước đó kỳ vọng EPS là $6.42 với mức doanh thu là $16.95B. .

Cổ phiếu Lockheed Martin đạt được 0.90% và được giao dịch ở mức $346.60 vào trước giờ giao dịch sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Lockheed Martin: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q4

Lockheed Martin công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Tư liệu Sản xuất trong tháng này

Vào 20/1/, ASML ADR báo cáo EPS quý bốn là $3.91 cùng với doanh thu $5.15B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.97 với mức doanh thu dự kiến là $4.49B.

 

Lợi nhuận của Raytheon Technologies cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý bốn là $0.74 cùng với doanh thu đạt được là $16.58B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $0.6925 cùng với doanh thu là $16.24B

 

– Theo Fox News Channel –

 

Xem thêm: