Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Oracle: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

11/12/2020

 

Oracle báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.06 với doanh thu $9.80B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $0.9971 với mức doanh thu là $9.76B. .

Cổ phiếu Oracle giảm 2.47% và được giao dịch ở mức $58.00 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Oracle công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

 

Báo cáo Oracle: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Vào 18/11/, NVIDIA báo cáo EPS quý ba là $2.91 cùng với doanh thu $4.73B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.58 với mức doanh thu dự kiến là $4.42B.

Lợi nhuận của Adobe cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý bốn là $2.81 cùng với doanh thu đạt được là $3.42B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $2.67 cùng với doanh thu là $3.36B

 

Xem thêm: