Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Oracle: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

11/3/2021  8:43

 

Oracle báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.16 với doanh thu $10.09B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.11 với mức doanh thu là $10.05B. 

Oracle công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

 

Báo cáo Oracle: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Vào 24/2/, NVIDIA báo cáo EPS quý bốn là $3.1 cùng với doanh thu $5B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.81 với mức doanh thu dự kiến là $4.82B.

Lợi nhuận của Cisco cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 9/2/, với EPS quý hai là $0.79 cùng với doanh thu đạt được là $11.96B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $0.7567 cùng với doanh thu là $11.92B.

 

-The Wall Street Journal (USA)-

 

Xem thêm: