Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Ross Stores: lợi nhuận, doanh thu thấp hơn trong Q4

3/3/2021  9:08

 

Ross Stores báo cáo lợi nhuận quý bốn thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu giảm so với dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.67 với doanh thu $4.25B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1 với mức doanh thu là $4.27B. 

 

Báo cáo Ross Stores: lợi nhuận, doanh thu thấp hơn trong Q4

Ross Stores công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Dịch vụ trong tháng này

Vào 2/2/, Amazon.com báo cáo EPS quý bốn là $14.09 cùng với doanh thu $125.56B, so với EPS được dự báo trước đó là $7.19 với mức doanh thu dự kiến là $119.7B.

Lợi nhuận của Alibaba ADR cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 2/2/, với EPS quý ba là $22.03 cùng với doanh thu đạt được là $221.08B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $20.59 cùng với doanh thu là $214.17B.

 

-The Wall Street Journal (USA)-

 

Xem thêm: