Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Starbucks: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

30/10/2020

 

Starbucks báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.51 với doanh thu $6.20B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $0.31 với mức doanh thu là $6.05B. .

Cổ phiếu Starbucks đạt được 1.91% và được giao dịch ở mức $90.00 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Starbucks: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Starbucks công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành DỊch vụ trong tháng này

Vào Thứ 5, Amazon.com báo cáo EPS quý ba là $12.37 cùng với doanh thu $96.15B, so với EPS được dự báo trước đó là $7.37 với mức doanh thu dự kiến là $92.6B.

Lợi nhuận của Visa A cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 4, với EPS quý bốn là $1.12 cùng với doanh thu đạt được là $5.1B. Các chuyên gia phân tích tại Investing.com trước đó dự báo EPS là $1.09 cùng với doanh thu là $5B

 

Xem thêm: