Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Stryker: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

30/10/2020

 

Stryker báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.14 với doanh thu $3.74B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.41 với mức doanh thu là $3.4B. .

Cổ phiếu Stryker giảm 1.67% và được giao dịch ở mức $202.00 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Stryker: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Stryker công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này

Vào 13/10/, J&J báo cáo EPS quý ba là $2.2 cùng với doanh thu $21.08B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.98 với mức doanh thu dự kiến là $20.2B.

Lợi nhuận của Pfizer cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý ba là $0.72 cùng với doanh thu đạt được là $12.13B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $0.69 cùng với doanh thu là $12.31B

 

Xem thêm:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED