Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Tesla: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

22/10/2020

 

Tesla báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.76 với doanh thu $8.77B. Kỳ vọng EPS là $0.55 với mức doanh thu là $8.26B. .

Cổ phiếu Tesla đạt được 1.03% và được giao dịch ở mức $426.99 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Tesla công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Hàng tiêu dùng chu kỳ trong tháng này.

 

Báo cáo Tesla: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Vào 22/9/, Nike báo cáo EPS quý đầu tiên là $0.95 cùng với doanh thu $10.59B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.47 với mức doanh thu dự kiến là $9.13B.

Lợi nhuận của Ferrari NV thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 24/9/, với EPS quý ba là $0.05 cùng với doanh thu đạt được là $670.24M. Dự báo EPS là $0.06 cùng với doanh thu là $670.08M.

 

Xem thêm: