Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Tesla: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q4

28/1/2021  8:28

 

Tesla báo cáo lợi nhuận quý bốn thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.8 với doanh thu $10.74B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.04 với mức doanh thu là $10.47B. .

Cổ phiếu Tesla giảm 2.94% và được giao dịch ở mức $838.51 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Tesla: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q4

Tesla công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Hàng tiêu dùng chu kỳ trong tháng này.

Vào Thứ 4, Louis Vuitton ADR báo cáo EPS quý bốn là $2.02 cùng với doanh thu $17.4B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.75 với mức doanh thu dự kiến là $17.34B.

Lợi nhuận của PACCAR thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý bốn là $1.17 cùng với doanh thu đạt được là $5.14B. Các chuyên gia phân tích tại trước đó dự báo EPS là $1.21 cùng với doanh thu là $5.2B.

 

-The New York Times (USA)-

 

Xem thêm: