Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo VeriSign: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q3

 

VeriSign báo cáo lợi nhuận quý ba thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.28 với doanh thu $317.9M. Các chuyên gia phân tích trước đó kỳ vọng EPS là $1.32 với mức doanh thu là $316.14M. .

 

Báo cáo VeriSign: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q3

VeriSign công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Công nghệ trong tháng này

Vào 14/10/, Taiwan Semiconductor báo cáo EPS quý ba là $0.92 cùng với doanh thu $12.4B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.92 với mức doanh thu dự kiến là $12.4B.

Lợi nhuận của Intel cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý ba là $1.11 cùng với doanh thu đạt được là $18.33B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.1 cùng với doanh thu là $18.22B

 

Xem thêm: