Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Vertex: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

30/10/2020

 

Vertex báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.64 với doanh thu $1.54B. Các chuyên gia phân tích trước đó kỳ vọng EPS là $2.32 với mức doanh thu là $1.48B. 

 

Báo cáo Vertex: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Vertex công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này

Vào 13/10/, J&J báo cáo EPS quý ba là $2.2 cùng với doanh thu $21.08B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.98 với mức doanh thu dự kiến là $20.2B.

Lợi nhuận của Pfizer cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý ba là $0.72 cùng với doanh thu đạt được là $12.13B. Các chuyên gia phân tích  trước đó dự báo EPS là $0.69 cùng với doanh thu là $12.31B

 

Xem thêm: