Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Vertex: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

30/10/2020

 

Vertex báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.64 với doanh thu $1.54B. Các chuyên gia phân tích trước đó kỳ vọng EPS là $2.32 với mức doanh thu là $1.48B. 

 

Báo cáo Vertex: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Vertex công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này

Vào 13/10/, J&J báo cáo EPS quý ba là $2.2 cùng với doanh thu $21.08B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.98 với mức doanh thu dự kiến là $20.2B.

Lợi nhuận của Pfizer cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý ba là $0.72 cùng với doanh thu đạt được là $12.13B. Các chuyên gia phân tích  trước đó dự báo EPS là $0.69 cùng với doanh thu là $12.31B

 

Xem thêm:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED