Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Vertex: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q4

2/2/2021  8:09

 

Vertex báo cáo lợi nhuận quý bốn thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 2 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.51 với doanh thu $1.63B. Các chuyên gia phân tích trước đó kỳ vọng EPS là $2.55 với mức doanh thu là $1.58B. 

 

Báo cáo Vertex: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q4

Vertex công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành Chăm sóc Y tế trong tháng này.

Vào 26/1/, J&J báo cáo EPS quý bốn là $1.86 cùng với doanh thu $22.48B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.82 với mức doanh thu dự kiến là $21.66B.

Lợi nhuận của Abbott Labs cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 4, với EPS quý bốn là $1.45 cùng với doanh thu đạt được là $10.7B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $1.35 cùng với doanh thu là $9.94B.

 

-The New York Times (USA)-

 

Xem thêm: