Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Báo cáo Visa A: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

29/1/2021  8:01

 

Visa A báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

 

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.42 với doanh thu $5.69B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự đoán EPS là $1.28 với mức doanh thu là $5.53B. .

Cổ phiếu Visa A đạt được 1.43% và được giao dịch ở mức $201.00 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

 

Báo cáo Visa A: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

Visa A công bố doanh thu của mình sau báo cáo doanh thu của các công ty ngành DỊch vụ trong tháng này.

Vào 19/1/, Netflix báo cáo EPS quý bốn là $1.19 cùng với doanh thu $6.64B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.36 với mức doanh thu dự kiến là $6.62B.

Lợi nhuận của Comcast cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý bốn là $0.56 cùng với doanh thu đạt được là $27.71B. Các chuyên gia phân tích trước đó dự báo EPS là $0.4863 cùng với doanh thu là $26.81B.

-The New York Times (USA)-

Xem thêm: