Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Chứng khoán BOS bị phạt vì cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền

9/2/2021  9:27

 

Chứng khoán BOS bị phạt vì cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền.

 

Ngày 05/2/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 59/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Chứng khoán BOS (ART).

 

Chứng khoán BOS bị phạt vì cho khách hàng mua chứng khoán khi không đủ tiền

Theo đó, Công ty bị phạt tiền 125 triệu đồng do cho khách hàng mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định. Trong giai đoạn từ ngày 01/09/2019 đến ngày 15/04/2020, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ 100% tiền.

Đồng thời, Công ty cũng bị phạt tiền 85 triệu đồng do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán. Trong giai đoạn từ ngày 21/06/2017 đến ngày 01/11/2017, từ ngày 01/01/2018 đến ngày 02/07/2018 và từ ngày 01/09/2019 đến ngày 15/04/2020, Công ty không lưu giữ phiếu lệnh và không lưu giữ dữ liệu, tài liệu về giao dịch ký quỹ của một số tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: