Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Cổ đông lớn của VDS bán hơn 15 triệu cp

9/2/2021  9:54

 

Trong ngày 02/02, Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á đã bán toàn bộ hơn 15 triệu cp đang nắm giữ tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HM:VDSC, HOSE: VDS).

 

Theo đó, Công ty TNHH này đã hạ tỷ lệ sở hữu tại VDS từ hơn 15% xuống 0%, chính thức không còn là cổ đông của Công ty. Theo dữ liệu giao dịch từ VietstockFinance, trong ngày 02/02, VDS có khối lượng giao dịch thỏa thuận bằng đúng khối lượng của Đầu tư Châu Á với tổng giá trị đạt hơn 146 tỷ đồng.

Động thái thoái vốn của Đầu tư Châu Á diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VDS “lao đầu” theo đà giảm chung hồi cuối tháng 1/2020 của thị trường chứng khoán.

 

Cổ đông lớn của VDS bán hơn 15 triệu cp

Tại ngày thực hiện giao dịch, cổ phiếu VDS ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 (10,200 đồng/cp), giảm gần 3% so với đầu năm và giảm hơn 29% so với đỉnh lập trong tháng 1/2021.

Trong ngày 02/02, Công ty TNHH MTV Đầu tư Châu Á đã bán toàn bộ hơn 15 triệu cp đang nắm giữ tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt (HM:VDSC, HOSE: VDS).

Theo đó, Công ty TNHH này đã hạ tỷ lệ sở hữu tại VDS từ hơn 15% xuống 0%, chính thức không còn là cổ đông của Công ty. Theo dữ liệu giao dịch từ VietstockFinance, trong ngày 02/02, VDS có khối lượng giao dịch thỏa thuận bằng đúng khối lượng của Đầu tư Châu Á với tổng giá trị đạt hơn 146 tỷ đồng.

 

Động thái thoái vốn của Đầu tư Châu Á diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VDS “lao đầu” theo đà giảm chung hồi cuối tháng 1/2020 của thị trường chứng khoán.

Tại ngày thực hiện giao dịch, cổ phiếu VDS ở mức thấp nhất kể từ đầu năm 2021 (10,200 đồng/cp), giảm gần 3% so với đầu năm và giảm hơn 29% so với đỉnh lập trong tháng 1/2021.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: