Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Cổ phiếu Vinasun bị cảnh báo

06/04/2021 09:01

 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HM:HCM) đã ra quyết định đưa cổ phiếu VNS của CTCP Ánh Dương Việt Nam (Vinasun, HOSE: VNS) vào diện cảnh báo kể từ ngày 12/04/2021.

 

Nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do Công ty lỗ ròng hơn 207 tỷ đồng trong năm 2020, thuộc trường hợp chứng khoán bị cảnh báo theo quy định tại Điều 22, Quy chế niêm yết chứng khoán của HOSE và Quyết định số 85 của HOSE ngày 19/03/2018.

Năm 2020, VNS ghi nhận doanh thu thuần giảm 49% so với cùng kỳ, xuống còn 1,006 tỷ đồng và lỗ ròng hơn 207 tỷ đồng.

 

Cổ phiếu Vinasun bị cảnh báo

Đáng chú ý, số lượng nhân viên tính đến ngày 31/12/2020 là 4,398 trong khi đầu năm ghi nhận 5,790 nhân viên. Như vậy, trong năm 2020, VNS đã cắt giảm 1,392 nhân viên.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của VNS ghi nhận hơn 2,058 tỷ đồng, giảm 22% so với con số hồi đầu năm. Ngược lại, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 10%, lên hơn 172 tỷ đồng.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: