Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Điều kiện đưa người đi xuất khẩu lao động?

 

Doanh nghiệp chúng tôi thành lập từ năm 2018, nay muốn mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực đưa người lao động ra nước ngoài làm việc. (Bảo Hà)

Chúng tôi nhiều lần nộp hồ sơ đề nghị cấp phép cho hoạt động này nhưng không được cơ quan có thẩm quyền chấp nhận với lý do chưa đáp ứng được điều kiện. Vậy theo quy định của pháp luật, chúng tôi phải đáp ứng những điều kiện gì?

 

Điều kiện đưa người đi xuất khẩu lao động?

 

Luật sư tư vấn

Nghị định 38/2020/NĐ-CP ngày 3/4/2020 quy định doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực đưa người lao động ra nước ngoài làm việc cần phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

– Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao dộng đi làm việc ở nước ngoài là công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh, được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp hiện hành. Có chủ sở hữu hoặc tất cả các thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư.

 

– Điều kiện về vốn: Doanh nghiệp có vốn pháp định không được thấp hơn 5 tỷ đồng. Doanh nghiệp phải thực hiện ký quỹ một tỷ đồng tại ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam.

– Doanh nghiệp phải có Đề án hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài: Nội dung của Đề án hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và nước tiếp nhận lao động, được thực hiện theo mẫu.

 

– Bộ máy chuyên trách để bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài và hoạt động đưa người đi làm việc ở nước ngoài cần đáp ứng những điều kiện sau:

+ Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài gồm bộ phận đào tạo và bộ phận quản lý học viên.

 

+ Các phòng nghiệp vụ thực hiện hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài với nhiệm vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài, hỗ trợ lao động về nước, tài chính.

+ Trung tâm bồi dưỡng kiến thức cần thiết và các phòng nghiệp vụ phải đảm bảo số lượng nhân viên nghiệp vụ để thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

– Cơ sở vật chất để tổ chức bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho người lao động phải thuộc sở hữu của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định theo hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau:  có đủ phòng học và phòng ở cho 100 lao động tại một thời điểm; diện tích phòng trung bình 1,4 m2/học viên và phòng ở trung bình 3,5 m2/học viên, có trang thiết bị cơ bản bảo đảm phục vụ học tập và sinh hoạt nội trú.

 

– Nhân viên nghiệp vụ và người lãnh đạo điều hành hoạt động phải đáp ứng những điều kiện sau:

+ Nhân viên nghiệp vụ: Ký hợp đồng lao động xác định hoặc không xác định thời hạn với doanh nghiệp; không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của tòa án, không trong thời gian cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc; trình độ chuyên môn từ cao đẳng trở lên.

 

Ngoài ra, nhân viên nghiệp vụ khai thác thị trường ngoài nước, tuyển chọn lao động, quản lý lao động làm việc ở nước ngoài và bồi dưỡng kiến thức cần thiết phải tốt nghiệp một trong các chuyên ngành luật, kinh tế/quản trị kinh doanh, ngoại ngữ và có ít nhất một năm làm việc trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

 

Điều kiện đưa người đi xuất khẩu lao động?

+ Người lãnh đạo điều hành hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài phải là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, có trình độ từ đại học trở lên, có ít nhất ba năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài hoặc hoạt động trong lĩnh vực hợp tác và quan hệ quốc tế, không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành bản án hình sự của toà án, không trong thời hạn cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc.

 

Như vậy, để được kinh doanh dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài doanh nghiệp phải đáp ứng toàn bộ các điều kiện nêu trên. Bạn đối chiếu với các điều kiện nêu trên để chuẩn bị nhân lực, vật lực đáp ứng đầy đủ các điều kiện luật định thì sẽ được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động.