Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


DLG: Cổ phiếu liên tục tăng trần dù bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

12/04/2021 10:15

 

Tại thời điểm cuối năm 2020, CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (HOSE: DLG) chưa thanh toán hầu hết các khoản đi vay đã quá hạn trả cho các ngân hàng và trái chủ; tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt giá trị tài sản ngắn hạn.

 

Bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Công ty kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 của DLG, liên quan đến công TNHH MTV Nông trai Cao nguyên Quảng Phú 1. Cụ thể, phía kiểm toán chỉ ra ra báo cáo đã ghi nhận sự kiên thanh lý khoản đầu tư vào công ty con này, tuy nhiên theo hợp đông chuyển nhượng vốn góp, việc chuyển nhượng được xem là hoàn tất khi Công ty mẹ hoàn thành các điều kiện đã thỏa thuận với bên mua. Cho đến thời điểm lập báo cáo, Công ty mẹ chưa thực hiện đầy đủ các điều kiện này. Theo đó, việc ghi nhận giao dịch thanh lý khoản đầu tư thay vì hợp nhất công ty con nêu trên là chưa đúng quy định hiện hành.

 

DLG: Cổ phiếu liên tục tăng trần dù bị nghi ngờ khả năng hoạt động liên tục

Kiểm toán còn nhấn mạnh, tại ngày 31/12/2020, DLG đã cho một số tổ chức, cá nhân vay số tiền lên đến 2,365 tỷ đồng (tương đương gần 29% tổng giá trị tài sản). Các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo.

Thêm vào đó, tại thời điểm cuối năm 2020, DLG chưa thanh toán hầu hết các khoản đi vay đã quá hạn trả cho các ngân hàng và trái chủ; tổng nợ phải trả ngắn hạn đã vượt giá trị tài sản ngắn hạn. Theo kiểm toán, các điều kiện này cho thấy sự tồn tại của các yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục. Khả năng hoạt động liên tục của DLG phụ thuộc vào hoạt động có lãi trong tương lai và/hoặc kết quả thỏa thuận với các chủ nợ về việc gia hạn/cơ cấu lại nợ gốc, nợ lãi, giảm lãi.

Về kết quả kinh doanh sau kiểm toán, DLG có doanh thu thuần 2,034 tỷ đồng, giảm 29% so với thực hiện trong 2019. Công ty thua lỗ ròng gần 907 tỷ đồng (năm trước lỗ 1.3 tỷ đồng).

 

Cổ phiếu liên tục tăng trần

Dù doanh nghiệp thua lỗ lịch sử song cổ phiếu DLG lại đang thể hiện bộ mặt cực kỳ tích cực trên thị trường chứng khoán. DLG đã có phiên tăng trần thứ 6 liên tiếp từ đầu tháng 4/2021 (02-09/04), tức tăng giá tới 48%. Trong phiên sáng 12/04, DLG lại tiếp tục mang sắc tím, leo lên 3,700 đồng/cp (9h30p).

Liên quan đến cổ phiếu DLG, mới đây ngày 06/04, ông Nguyễn Đăng Quang đã mua vào 2.9 triệu cp, nâng sở hữu từ 2.16% lên thành 3.12% vốn. Trong khi đó, ông Nguyễn Hải (cha ông Quang) đang sở hữu gần 6.6 triệu cp (2.2% vốn). Như vậy, nhóm cá nhân này trở thành cổ đông lớn tại DLG với sở hữu hơn 15.9 triệu (5.32% vốn).

Về ĐHĐCĐ thường niên 2021, DLG đã gia hạn tổ chức họp, chậm nhất đến cuối tháng 6/2021.

*Đại gia phố núi: Những dấu chấm hỏi lớn trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2021

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: