Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


DXG, GEG, TLD, CMX, VIX, DDN, DDV, LMC, CNT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

4/11/2020

 

Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu trên HNX/HSX.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Quỹ ngoại Norges Bank đã mua 450.000 cp và quỹ Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua 90.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 10 quỹ liên quan từ 98.074.536 cp (tỷ lệ 18,9228%) lên 98.614.920 cp (tỷ lệ 19,027%). Giao dịch thực hiện ngày 2/11/2020.

 

CTCP Điện Gia Lai (GEG): Quỹ ngoại AVH Pte.Ltd đăng ký mua 2.023.000 cp. Trước giao dịch AVH sở hữu 51.946.040 cp (tỷ lệ 19,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 8/12/2020.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Thăng Long (TLD): Bà Nguyễn Thị Bích Hương, người có liên quan tới người quản trị công ty, đăng ký bán toàn bộ 1.315.485 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 4/12/2020.

 

DXG, GEG, TLD, CMX, VIX, DDN, DDV, LMC, CNT: Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu

CTCP Camimex group (CMX): Ông Bùi Đức Cường, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 100.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.222.000 cp (tỷ lệ 7,31%). Giao dịch thực hiện từ 9/10 đến 2/11/2020.

CTCP Chứng khoán VIX (VIX): CTCP Quản lý và đầu tư Đỏ đã mua 545.400 cp, nâng lượng sở hữu từ 6.303.106 cp (tỷ lệ 4,94%) lên 6.848.506 cp (tỷ lệ 5,36%). Giao dịch thực hiện ngày 30/10/2020. 

 

CTCP Dược – Thiết bị y tế Đà Nẵng (DDN): Ông Đỗ Thành Trung, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 121.345 cp. Trước giao dịch ông Trung không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/11 đến 4/12/2020.

CTCP DAP – VINACHEM (DDV): CTCP Thiết bị điện Gelex đã bán 7.060.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 25.152.200 cp (tỷ lệ 17,21%) xuống 18.092.200 cp (tỷ lệ 12,38%). Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2020.

 

CTCP Khoáng sản Latca (LMC): CTCP Latca Việt Nam đã bán toàn bộ 150.000 cp (tỷ lệ 10%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/10/2020.

CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư (CNT): Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, nhà đầu tư, đã mua 30 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 74,97%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hiếu không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2020.

 

Xem thêm:

 


CÔNG TY THÀNH VIÊN

© HOCVIENDAUTU.EDU.VN ALL RIGHTS RESERVED