Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


EIA: Kho dự trữ dầu của Mỹ giảm 1 triệu thùng trong tuần trước

22/10/2020

 

Các kho dự trữ dầu của Mỹ giảm gần đúng với kỳ vọng vào tuần trước, theo Cơ quan Thông tin Năng lượng (EIA).

 

Dự trữ dầu thô giảm 1 triệu thùng, so với kỳ vọng giảm 1,02 triệu thùng, một tuần sau khi dự trữ dầu thô giảm 3,8 triệu thùng.

Kho dự trữ đã giảm trong tất cả sáu tuần qua, ngoại trừ duy nhất 1 tuần, khi nền kinh tế cố gắng phục hồi sau khi đóng cửa liên quan do Covid.

 

Kho lưu trữ dầu thô của Mỹ giảm hơ 1 triệu thùng

Dầu thô WTI tương lai, tiêu chuẩn của Hoa Kỳ, đã giảm 2% trong phiên giao dịch buổi sáng trước khi dữ liệu được công bố.Dầu thô dự trữ tại Cushing, Oklahoma, tăng 975.000 thùng, thấp hơn một chút so với dự kiến tăng 1,1 triệu thùng

Xem thêm: