Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Gelex chào bán 5,4 triệu cổ phiếu GEX

17:05 Ngày 15/7/21

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (HM:GEX) mới hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tỷ lệ 60% với giá 12.000 đồng/cp.

Gelex chào bán 5,4 triệu cổ phiếu GEX

Tổng khối lượng đăng ký chào bán là xấp xỉ 293 triệu đơn vị. Khối lượng thực tế đã phân phối là 287,5 triệu đơn vị, tương ứng với số tiền thu về là 3.450 tỷ đồng. Các cổ phiếu bán ra đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không đặt mua hết là hơn 5,4 triệu đơn vị sẽ được Gelex tiếp tục chào bán theo nguyên tắc là các điều kiện không thấp hơn so với đợt chào bán đầu tiên. Với giá chào bán là 16.000 đồng/cp, cao hơn so với mức 12.000 đồng/cp trong đợt đầu. Cổ phiếu sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Số tiền thu được từ đợt chào bán này ước tính khoảng 86 tỷ đồng.

Gelex không chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của Gelex trong đợt chào bán này hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất, không chào bán cho các công ty con của Gelex. Hạn chót để nộp tiền mua cổ phiếu là 15h ngày 16/7/2021.

Theo Forbes

Xem thêm: