Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Giá xăng dầu đồng loạt tăng trong lần điều chỉnh đầu tiên năm 2021

13/01/2021

 

Để bảo đảm giá xăng dầu trong nước phản ánh đúng xu hướng biến động của giá xăng dầu thế giới Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định tiếp tục không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng E5RON92 và các loại dầu (chỉ trích Quỹ BOG xăng RON95 là 100 đồng/lít); tiếp tục chi Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu ở mức từ 181 đồng -1,100 đồng/lít/kg.

 

Thực hiện các quy định, hướng dẫn, chỉ đạo điều hành của Quốc hội và Chính phủ, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với các loại xăng dầu, cụ thể: không trích lập Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu, ngoại trừ mặt hàng xăng RON95 trích lập ở mức 100 đồng/lít.

 

Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu: mức chi sử dụng Quỹ BOG đối với các mặt hàng xăng dầu ở mức: E5RON92 ở mức 1.100 đồng/lít, xăng RON95 ở mức 200 đồng/lít, dầu diesel ở mức 200 đồng/lít, dầu hỏa chi ở mức 300 đồng/lít; dầu mazut ở mức 181 đồng/kg.

 

Giá xăng dầu đồng loạt tăng trong lần điều chỉnh đầu tiên năm 2021

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

 

– Xăng E5RON92: tăng 430 đồng/lít, không cao hơn 15.948 đồng/lít.

 

– Xăng RON95-III: tăng 451 đồng/lít, không cao hơn 16.930 đồng/lít.

 

– Dầu diesel 0.05S: tăng 271 đồng/lít, không cao hơn 12.647 đồng/lít.

 

– Dầu hỏa: tăng 370 đồng/lít, không cao hơn 11.558 đồng/lít

 

– Dầu mazut 180CST 3.5S: giữ nguyên giá đối với mặt hàng dầu mazut và ở mức không cao hơn 12.272 đồng/kg (nếu không chi Quỹ BOG thì giá sẽ tăng 181 đồng/kg và giá bán là 12.453 đồng/kg).

 

Thời gian thực hiện trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu cũng như điều chỉnh giá bán đối với các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 11 tháng 01 năm 2021.

 

Xem thêm: