Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


HOSE dừng website đến 18h00 ngày 21/03

19/03/2021 21:15

 

HOSE dừng website đến 18h00 ngày 21/03

 

HOSE dừng website đến 18h00 ngày 21/03

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HM:HCM) (HOSE) vừa ra thông báo về việc gián đoạn truy cập website.

Cụ thể, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM cho biết đã tạm ngưng hoạt động website từ 18:00 ngày 19/03/2021 đến 18:00 ngày 21/03/2021 để nâng cấp website. Sau thời gian này hệ thống website của Sở sẽ tiếp tục truy cập bình thường.

 

-Vietstock-

 

 

Xem thêm bài viết: