Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Khối ngoại giảm giao dịch phái sinh trong tháng 2

9/3/2021  9:51

 

Khối lượng giao dịch (KLGD) của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2021 giảm 18.8% so với tháng trước, chiếm 1.12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

 

Khối ngoại giảm giao dịch phái sinh trong tháng 2

Theo thông tin từ HNX, TTCK phái sinh tiếp tục có diễn biến sôi động, sản phẩm HĐTL chỉ số VN30 tiếp tục có thanh khoản tăng mạnh với khối lượng giao dịch bình quân trong tháng đạt 207,075 hợp đồng, tăng 15.92% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 275,292 hợp đồng vào ngày 4/2/2021.

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 2 đạt 28,834 hợp đồng, giảm 2.71% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng đạt 42,200 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 18/02/2021.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia thị trường, KLGD của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 2/2021 giảm 18.8% so với tháng trước, chiếm 1.12% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: