Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Kinh doanh thua lỗ, VNT vào diện cảnh báo và bị cắt margin

30/03/2021 08:30

 

Ngày 29/03/2021, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo đưa cổ phiếu VNT của CTCP Giao nhận Vận tải Ngoại thương (HNX: VNT) vào diện bị cảnh báo, hiệu lực từ ngày 31/03/2021.

 

Lý do là lãi sau thuế Công ty mẹ năm 2020 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020 của VNT là con số âm, thuộc trường hợp bị cảnh báo theo quy định.

 

Kinh doanh thua lỗ, VNT vào diện cảnh báo và bị cắt margin

Đồng thời đó, HNX cũng đưa cổ phiếu VNT vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ (margin), hiệu lực ngày 31/03/2021.

Lãi ròng của VNT từ 2017 – 2020. Đvt: Triệu đồng
Nguồn: VietsstockFinance

Cùng ngày 29/03, HNX đã thông báo đưa cổ phiếu VC9 của CTCP Xây dựng Số 9 (HNX: VC9) vào diện kiểm soát. Lý do là bởi VC9 kinh doanh thua lỗ 2 năm 2019 và 2020, căn cứ theo các báo cáo tài chính đã kiểm toán. Như vậy, VC9 sẽ bị hạn chế giao dịch, tức chỉ được giao dịch vào phiên thứ Sáu hàng tuần (bắt đầu tư 30/03/2021). 

 

-Vietstock-

 

Xem thêm: