Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Lao động đi làm việc nước ngoài sụt giảm ra sao?

29/10/2020

 

Trong 9 tháng đầu năm 2020 có 42.837 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, giảm 59,1% so với cùng kì năm trước.

 

Thông tin từ Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam cho biết, theo thống kê chưa đầy đủ của Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐTBXH), trong 9 tháng đầu năm 2020 có 42.837 lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (trong đó có 16.373 nữ), giảm 59,1% so với 9 tháng đầu năm 2019.

 

Lao động đi làm việc nước ngoài sụt giảm 

Riêng tháng 9 các doanh nghiệp đưa được 3.508 lao động (trong đó 1.409 lao động nữ) đi làm việc ở nước ngoài (tăng 9% so với tháng 8). Có xu hướng tăng dần số lao động đưa đi vào các tháng cuối kỳ.

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam cho biết, số lao động đi làm việc tại khu vực Đông Bắc Á là 41.453 người, chiếm tỷ trọng 96,77% tổng số đưa đi, giảm 59,1% số lượng lao động đưa đi so với cùng kỳ năm trước.

 

Trong đó, lao động đi làm việc tại Đài Loan (Trung Quốc) là 17.964 người, bằng 43,6% cùng kỳ năm trước, chiếm 43,33% số lao động đưa đi trong khu vực này và 41,93% so với tổng số lao động đưa đi trong 9 tháng. Bình quân thị trường này mỗi tháng tiếp nhận 1.996 người. Riêng tháng 9, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp nhận 2.667 người giảm 8,7 % so với tháng 8.

 

22.195 lao động được đưa đi làm việc tại thị trường Nhật Bản. Với số lượng lao động đi làm việc nước ngoài trên đã giảm 48,6% so với số lao động đưa đi 9 tháng năm 2019, chiếm 53,54% số lao động đưa đi trong khu vực và chiếm 51,8% so với tổng số lao động đưa đi trong 9 tháng, bình quân mỗi tháng tiếp nhận 2.466 người.

 

Bên cạnh đó, lao động đi làm việc tại Hàn Quốc là 985 người, giảm 83,3% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng Hàn Quốc tiếp nhận 109 người.

Theo Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam, nếu trong năm 2020 có 26 thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thì chỉ có 2 thị trường tiếp nhận với quy mô từ 1.000 lao động trở lên, bao gồm thị trường: Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản.

 

Bên cạnh đó, có 6 thị trường tiếp nhận trên 100 lao động: Hàn Quốc, Rumania, Uzbekistan, Trung Quốc, Singapore, Malaysia.

Do tác động của dịch COVID-19, số lao động đưa đi giảm đáng kể so với năm 2019, các thị trường tiếp nhận lớn lao động Việt Nam vẫn tập trung vào các nước (lãnh thổ) thuộc khu vực Đông Bắc Á trong đó có quy mô lao động đưa đi lớn hơn cả là Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc).

 

Lao động đi làm việc nước ngoài sụt giảm ra sao?

Riêng hai thị trường này có quy mô cung ứng lao động chiếm 96% tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài của cả nước và chiếm 96,88% cung ứng lao động khu vực Đông Bắc Á.

Hiệp hội Xuất khẩu lao động Việt Nam cho hay, thị trường khu vực Trung Đông có xu hướng giảm mạnh so với năm 2019. Thị trường các nước Đông Nam Á giảm mạnh so với trước, riêng thị trường Malaysia có sự giảm đáng kể.

 

Xem thêm: