Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Lộ trình ‘lên đời’ 3 huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè

16/03/2021 08:30

 

Trong đề án chuyển một số huyện ngoại thành lên quận, Sở Nội vụ TP.HCM (HM:HCM) xây dựng lộ trình cụ thể để đến năm 2025, các huyện Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè lên quận hoặc “thành phố trong thành phố”.

 

Sở Nội vụ vừa trình UBND TP.HCM tờ trình về công tác chuẩn bị xây dựng Đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) giai đoạn 2021 – 2030.

Theo Sở Nội vụ, yêu cầu được đặt ra khi thành lập quận hoặc thành phố thuộc TP.HCM phải bảo đảm phù hợp với các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI thông qua; đảm bảo trình tự và thủ tục đúng quy định.

 

Cơ quan xây dựng đề án đánh giá 5 huyện: Cần Giờ, Củ Chi, Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè nằm ở vị trí cửa ngõ, kết nối với các tỉnh thuộc miền Đông và Tây Nam Bộ. Trong những năm qua, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh, nhiều khu đô thị, hạ tầng, tuyến cao tốc, đã và đang được xây dựng; trình độ dân trí, lối sống đô thị được hình thành rõ nét và không khác biệt nhiều so với các quận nội thành.

Do đó, việc đầu tư xây dựng các huyện để chuyển lên quận hoặc thành phố thuộc TP.HCM, chuyển các xã, thị trấn thuộc huyện thành phường là hết sức cần thiết.

 

Lộ trình ‘lên đời’ 3 huyện ngoại thành Bình Chánh, Hóc Môn và Nhà Bè

Trong đó, H.Hóc Môn có diện tích hơn 109 km2, dân số hơn 462.800 người; đạt 6/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, đạt 21/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.Kết quả sơ bộ về đánh giá hiện trạng cho thấy H.Hóc Môn đạt 30/30 tiêu chí; Bình Chánh đạt 26/30, Nhà Bè 23/30, Củ Chi 23/30; riêng huyện Cần Giờ đạt 19/30, chưa đạt 50% dân số theo quy định.

 

H.Bình Chánh rộng hơn 252 km2, dân số hơn 711.000 người, đạt 6/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, đạt 18/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

H.Nhà Bè rộng hơn 100 km2, dân số hơn 207.000 người, đạt 5/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, đạt 18/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

H.Củ Chi rộng hơn 434 km2, dân số hơn 468.000 người, đạt 4/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, đạt 16/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

H.Cần Giờ rộng hơn 704 km2, dân số 73.000 người, đạt 3/6 tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế – xã hội, đạt 15/21 tiêu chí về cơ sở hạ tầng.

 

Theo đề án đang được xây dựng, trong giai đoạn 2021 – 2025 sẽ chuyển huyện Hóc Môn, Bình Chánh, Nhà Bè thành quận hoặc thành lập thành phố thuộc TP.HCM; trong giai đoạn 2025 – 2030 sẽ chuyển 2 huyện Củ Chi và Cần Giờ thành quận hoặc thành lập thành thuộc TP.HCM.

Để thực hiện mục tiêu trên, đề án đưa ra nhiều giải pháp, trong đó cần ưu tiên ngân sách để tổ chức lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, nhất là các quy hoạch chung, quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng, quy hoạch chi tiết các khu đô thị mới… Đồng thời, khuyến khích, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế tham gia phát triển kết cấu hạ tầng các khu đô thị, khu công nghiệp, khu du lịch, khu thương mại.

 

Mặt khác, cần tạo các cơ chế, chính sách khuyến khích để huy động mạnh mẽ các nguồn lực từ người dân, doanh nghiệp các địa phương khác và vốn đầu tư nước ngoài vào các lĩnh vực giáo dục – đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao và các ngành nghề phi nông nghiệp…

Lộ trình và công việc cụ thể

Sở KH-ĐT phối hợp với các sở ngành và địa phương có liên quan tham mưu UBND TP.HCM chương trình, chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển kinh tế – xã hội đối với 5 huyện, hoàn thành trong quý 1/2022.

 

Sở Quy hoạch – Kiến trúc phối họp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND TP.HCM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, trong đó bổ sung các định hướng phát triển đối với 5 huyện, hoàn thành trong quý 3/2021.

Sở Xây dựng phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tham mưu UBND TP.HCM trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chương trình phát triển đô thị TP.HCM, hoàn thành trong quý 3/2021. Hoàn thiện Đề án phân loại đô thị TP.Thủ Đức, 5 huyện, các xã – thị trấn tham mưu UBND TP.HCM trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong quý 3/2023.

Sở Nội vụ phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan hoàn thiện Đề án thành lập đơn vị hành chính quận, phường (hoặc thành phố thuộc TP.HCM) đối với 5 huyện: Bình Chánh, Cân Giờ, Củ Chi, Hóc Môn và Nhà Bè để tham mưu UBND TP.HCM trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt, hoàn thành trong quý 3/2024.

 

-Vietstock-

 

Xem thêm bài viết: