Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Lỗi kết nối với các sở, FPTS tạm ngừng nhận lệnh giao dịch mới

12/01/2021

 

Theo FPTS, do có sự cố kết nối trực tuyến giữa FPTS và các sở giao dịch, FPTS tạm ngừng nhận lệnh giao dịch mới với các mã giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và trên thị trường UPCoM. Công ty cho biết sẽ thông báo khi kết nối bình thường trở lại.

 

 

Lỗi kết nối với các sở, FPTS tạm ngừng nhận lệnh giao dịch mới

Theo phản ánh của nhà đầu tư, khi đăng nhập vào tài khoản giao dịch trực tuyến của FPTS, nhà đầu tư nhận được thông báo hệ thông đang hạch toán. Thời gian hoàn thành dự kiến là 12h30.

 

Xem thêm: