Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


MB: Lãi trước thuế 2020 tăng 6%, nợ nhóm 5 gấp 2.2 lần

25/1/2021  11:08 AM

 

Theo BCTC hợp nhất quý 4/2020 của Ngân hàng TMCP Quân đội (HM:MBB) (MB, HOSE: MBB) vừa công bố, lãi trước thuế và lãi ròng năm 2020 ghi nhận 10,688 tỷ đồng và 8,263 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Nơ có khả năng mất vốn cuối năm gấp 2.2 lần đầu năm lên mức 1,384 tỷ đồng.

 

Nhìn chung, hoạt động kinh doanh của MB trong quý 4 gần như đi ngang so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần và lãi từ dịch vụ tăng 19% và 25%, ghi nhận gần 5,794 tỷ đồng và hơn 1,090 tỷ đồng. Lãi từ kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 52% (268 tỷ đồng), trong khi lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh, chứng khoán đầu tư và góp vốn đầu tư dài hạn giám đến 63% (81 tỷ đồng).

 

Lãi trước thuế 2020 tăng 6%, nợ nhóm 5 gấp 2.2 lần

Kết quả, dù lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh tăng 23%, ghi nhận hơn 4,479 tỷ đồng, như kỳ này Ngân hàng trích lập đến 1,925 tỷ đồng chi phí dự phòng (+59%), do đó lãi trước thuế quý 4 chỉ tăng 6%, lên mức 2,554 tỷ đồng. 

Lũy kế cả năm 2020, lãi trước và sau thuế của MB tăng 6% và 7% so với năm trước, ghi nhận hơn 10,688 tỷ đồng và 8,606 tỷ đồng. Lãi sua thuế cổ đông ngân hàng mẹ tăng 6%, đạt gần 8,263 tỷ đồng.

 

Với kế hoạch lợi nhuận trước thuế khoảng trên 9,000 tỷ đồng cho cả năm 2020, MB đã vượt gần 19% chỉ tiêu đề ra.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2020 của MB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của MB.

 

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản tăng 20% so với đầu năm, ghi nhận hơn 494,982 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt tăng 33% (3,109 tỷ đồng), tiền gửi tại NHNN tăng 21% (17,296 tỷ đồng), tiền gửi và cho vay các TCTD khác tăng 20% (47,888 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 19% (298,296 tỷ đồng).

 

MB: Lãi trước thuế 2020 tăng 6%, nợ nhóm 5 gấp 2.2 lần

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tăng 14% (310,960 tỷ đồng), phát hành giấy tờ có giá tăng 94% (50,923 tỷ đồng).

Một số chỉ tiêu tài chính của MB tại ngày 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của MB

Tính đến cuối năm 2020, tổng nợ xấu của MB tăng 12% so với đầu năm, ghi nhận gần 3,248 tỷ đồng. Đáng chú ý là nợ có khả năng mất vốn gấp 2.2 lần đầu năm, chiếm đến 1,384 tỷ đồng; nợ nghi ngờ giảm 36% còn 890 tỷ đồng. Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 1.16% xuống còn 1.09%.

Chất lượng nợ vay của MB tại ngày 31/12/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của MB

-The New York Times (USA)-

 

Xem thêm: