Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư Thường xuyên truy cập hocviendautu.edu.vn để cập nhật tin tức, bồi bổ kiến thức, kỹ năng toàn diện về đầu tư


Một cổ đông cá nhân liên tục gia tăng sở hữu tại HQC

11/3/2021  9:47củ

 

Ông Lê Văn Lợi, cổ đông lớn của CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân (HOSE: HQC) đã hoàn tất mua thêm 4.51 triệu cp HQC, tăng tỷ lệ sở hữu tại đây từ 8.36% (39.84 triệu cp) lên mức 9.31% (44.35 triệu cp) vào ngày 08/03/2021. Đây cũng là phiên cổ phiếu HQC tăng trần.

 

Một cổ đông cá nhân liên tục gia tăng sở hữu tại HQC

Trước đó, cổ đông lớn này cũng vừa mua thêm 2 triệu cp HQC, tăng tỷ lệ sở hữu từ 7.94% (37.84 triệu cp) lên mức 8.36% (39.84 triệu cp) tại ngày 02/03/2021.

Được biết, ông Lợi chỉ vừa trở thành cổ đông lớn của HQC sau khi mua 1.1 triệu cp vào ngày 01/02/2021. Liền sau đó, cá nhân này tiếp tục gom 904,800 cp HQC vào ngày 22/02 và 1.6 triệu cp HQC vào ngày 25/02/2021.

 

Tính chung lại, ông Lợi đã mua tổng cộng hơn 9 triệu cp kể từ khi trở thành cổ đông lớn tại HQC.

Cổ đông lớn liên tục tăng tỷ lệ sở hữu tại HQC khi giá cổ phiếu này đã tăng hơn 40% so với đầu năm 2021. 

 

Vietstock

 

Xem thêm: